Każdego roku dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Trzebinia cieszą dopłaty do zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych, które są udzielane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W roku 2009 udzielono 97 tego typu dopłat.

Głównym celem wprowadzonych w 2005 roku dopłat jest zachęcenie mieszkańców Gminy Trzebinia do zakupu i montażu nowoczesnych i ekologicznych urządzeń grzewczych. W ten sposób władze samorządowe gminy chcą wpłynąć na ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych dla człowieka i środowiska zanieczyszczeń, jakie powstają podczas spalania złych jakości paliw, a nierzadko nawet nielegalnego spalania śmieci w tradycyjnych piecach na węgiel czy koks.


- Obecnie mieszkańcy naszej gminy mogą się ubiegać o dopłaty na zakup i montaż urządzeń grzewczych obejmujących: bezrusztowe piece centralnego ogrzewania na eko-groszek oraz miał węglowy, które są wyposażone w podajnik ślimakowy lub szufladowy, a także piece centralnego ogrzewania opalane gazem, olejem opałowym, drewnem, biomasą bądź wykorzystujące energię elektryczną. Ponadto dopłaty można uzyskać do urządzeń wykorzystujących alternatywne źródła energii, jak kolektory słoneczne czy pompy ciepła - wylicza Marcin Głowacz z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w Trzebini.


W roku 2009 roku Gmina Trzebinia udzieliła mieszkańcom 97 dopłat do zainstalowanych urządzeń grzewczych na łączną kwotę 154.957 złotych (49 dopłat do ekologicznych kotłów na eko-groszek i miał węglowy, 34 dopłaty do kotłów gazowych, 11 dopłat do kolektorów słonecznych, 2 dopłaty do kominków z płaszczem wodnym i 1 dopłata do pompy ciepła).


Warto zaznaczyć, że od roku 2005 udzielono już 365 dopłat na łączną kwotę 538.059 złotych.


Zgodnie z regulaminem przyznawania dopłat można uzyskać 20 procentowy zwrot kosztów zakupu i montażu urządzenia grzewczego. Z kolei w przypadku zamontowania urządzeń ekologicznych wykorzystujących alternatywne źródła energii, jak kolektor słoneczny czy pompa ciepła, dopłata jest stała i wynosi 1.500 złotych brutto.


Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania dopłat dla osób fizycznych do zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych wraz z gotowym formularzem wniosku o udzielenie dopłaty są dostępne na stronie internetowej Gminy Trzebinia (www.trzebinia.pl) w dziale OCHRONA ŚRODOWISKA, w zakładce DOPŁATY DLA OSÓB FIZYCZNYCH.


Informacje na ten temat można również uzyskać osobiście lub telefonicznie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w Trzebini (ul. Piłsudskiego 14, pok. nr 27, tel. 0-32 6-121-496, w godz. od 7.30 do 15.30).

źródło: Urząd Miasta Trzebinia, (Robert Siwek), www.trzebinia.pl