Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji uzyskał dofinansowanie na dostosowanie kina cyfrowego do transmisji wydarzeń artystycznych w systemie 3D w ramach programu operacyjnego ROZWÓJ KIN.

Dofinansowanie z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF) w kwocie 16100 zł pokryje 70% kosztów realizacji montażu systemu do odbioru transmisji satelitarnych. Prace instalacyjne zakończą się 15 września 2010, całość zadania – 30 września 2010.

Pierwsze transmisje już w październiku. Miłośnicy opery obejrzą widowiska z The Metropolitan Opera (HD Live): „Złoto Renu” Richarda Wagnera oraz „Borys Godunow” Modesta Musorgskiego.

To pierwsze tego typu wydarzenie w gminie Trzebinia i w całym powiecie. Instalowany sprzęt pozwoli na transmitowanie wielu wydarzeń artystycznych i sportowych. Dzięki temu MGOKSiR poszerzy znacznie ofertę dla swoich widzów, których juz dzisiaj serdecznie zapraszamy.

http://kino.mgoksir.trzebinia.pl/
informacja MGOKSIR Trzebinia
fot. Trzebinia.pl