Polskie Koleje Państwowe rozpoczęły prace związane z modernizacją odcinków kolejowych łączących Kraków z Katowicami.

Jednym z modernizowanych odcinków na tym szlaku będzie odcinek Trzebinia - Jaworzno Szczakowa oraz Trzebinia - Krzeszowice. Prace rozpoczną się z chwilą podpisania umów z wykonawcami, ma to nastąpić najpóźniej do końca 2010 roku. Przewidywane zakończenie prac to połowa 2015 roku. Linia Sosnowiec - Kraków oznaczona E 30 jest w złym stanie, mimo iż jest jedną z najbardziej ruchliwych w Polsce latami nie było na niej generalnych remontów. Doprowadziło to do znacznego obniżenia prędkości pociągów i wydłużenia czasu przejazdu. Ponieważ ma być dostosowana do standardu międzynarodowych Korytarzy Transportowych dając parametry prędkości dla pociągów pasażerskich 160 km/h i dla składów towarowych 120km/h potrzebna będzie nie tylko wymiana torowiska ale budowa nowych wiaduktów i likwidacja większości przejazdów kolejowych. Prace współfinansowane są z funduszy UE w związku z czym wykonawcy będą musieli przestrzegać ściśle określonych terminów, w przeciwnym razie pieniądze przepadną. Pasażerom pozostaje się cieszyć z tego faktu, wszak wszyscy mamy dosyć wlekących się niemiłosiernie pociągów.
Smutna widomość za to dla pasażerów odcinka linii 93 Trzebinia - Oświęcim - Zebrzydowice. Narazie nie ma żadnych planów generalnego remontu torowiska w okręgu Chrzanowa i Libiąża. Każdy kto widział wspomniany szlak łapie się za głowę jak można dopuścić do tak dalece posuniętej degradacji torowiska. Prędkość pociągów osobowych na odcinkach Chrzanów - Trzebinia, Chrzanów - Libiąż wynosi "zawrotne" 20~30 km/h. Jak widać zapomniano o tym odcinku "szlaku wiedeńskiego".

http://www.nbi.com.pl/assets/Inwestycje/2010/CE59/_resampled/ResizedImage300px225px-CE3.jpg