Podtopienia występują praktycznie na wszystkich gminach i powiatach na terenie Województwa Małopolskiego. Trwają całodobowe dyżury pracowników Małopolskiego Zakładu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz całodobowe dyżury w magazynach przeciwpowodziowych. Do chwili obecnej wydano około 820 tys. sztuk worków na piasek.

W wyniku powodzi do dnia dzisiejszego (19 maja godz 8:00) zostały przerwane lub uszkodzone obwałowania na ośmiu odcinkach:

· Rzeka Uszwica w miejsc. Szczurowa Gmina Szczurowa powiat brzeski
· Rzeka Uszwica w rejonie pompowni Kwików Gmina Szczurowa powiat brzeski
· Rzeka Stradomka w miejsc. Łapanów Gmina Łapanów powiat bocheński
· Rzeka Skawinka w miejsc. Radziszów Gmina Skawina powiat krakowski
· Potok Dankówka w miejsc. Jawiszowice Gmina Brzeszcze powiat oświęcimski
· Rzeka Upust w miejsc. Zabrnie Gmina Szczucin powiat dąbrowski
· Rzeka Ulga w miejsc. Rzezawa Gmina Rzezawa powiat bocheński
· Potok Zygodówka w miejsc. Woźniki Gmina Tomice powiat wadowicki
· Rzeka Wisła w miejsc. Piotrowice Gmina Koszyce powiat proszowicki
· Potok Breńka w miejsc. Podborze Gmina Olesno powiat dąbrowski
· Rzeka Wisła w miejsc. Kraków – Nowa Huta w rejonie ul. Na Zakolu – uszkodzony wał kanału portowego, Wojewódzka Baza Przeciwpowodziowa została podtopiona.

Zebrane informacje dla Śląskiego i Małopolskiego z dnia 18 maja godz. 23 także w tym artykule (kliknij).


Ponadto prawy wał potoku Gróbka w miejscowości Krzeczów (powiat bocheński), poniżej mostu Krzeczkowskiego, został rozkopany przez Gminny Sztab Antykryzysowy (przekop szerokości 0,5m i głębokości 2,0m) celem spuszczenia wody z zawala, aby ratować życie i mienie ludzi. Przekop został zabezpieczony workami z piaskiem.

Ze względu na długo utrzymujący się wysoki stan wód na rzekach i potokach Województwa Małopolskiego nastąpiły liczne przesiąki w obwałowaniach oraz w śluzach wałowych na terenie całego województwa. Są one na bieżąco zabezpieczane workami z piaskiem przez odpowiednie służby.

W wyniku podtopienia spowodowanego przerwaniem wału w dalszym ciągu nie działa przepompownia melioracyjna w Jawiszowicach. Ze względu na przerwanie prawego wału rzeki Uszwicy została wyłączona pompownia w Natkowie i Woli Rogowskiej.

Wciąż utrzymuje się duży napływ wody na przepompownie w Niedarach gmina Drwinia powiat bocheński, w Gromcu gmina Libiąż powiat Chrzanowski, w Kwikowie gmina Szczurowa powiat brzeski oraz w Radwanie gmina Szczucin powiat dąbrowski (ze względu na punktowe przelanie wody przez lewy wał potoku Nieczajka – miejsce to zostało już zabezpieczone workami z piaskiem).

Podtopienia występują praktycznie na wszystkich gminach i powiatach na terenie Województwa Małopolskiego. Podtopione są zabudowania mieszkalne i gospodarcze jak i obiekty infrastruktury technicznej (drogi, mosty, kanalizacja). Obecnie alarm powodziowy ogłoszony został na terenie 80 gmin.

W dalszym ciągu trwają całodobowe dyżury pracowników funkcyjnych oraz całodobowe dyżury w magazynach przeciwpowodziowych. Do chwili obecnej wydano około 820 tys. szt. worków na piasek. Cały personel techniczny MZMiUW bierze udział w akcji przeciwpowodziowej. W dyspozycji magazynowej pozostaje jeszcze około 350 tys. worków oraz 3 szt. pompy typu CALPEDA (1 pompa typu Calpeda zarezerwowana jest do dyspozycji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowie).


Zgodnie z ustaleniami do dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie znajduje się 66 szt. łodzi ratunkowych. W dniu 18 maja wydano 7 szt. łodzi (5 szt. dla Brzeszcz, 2 szt. dla Bochni). Dodatkowo skierowano 2 szt. agregatów pompowych z Państwowej Straży Pożarnej na przepompownie Zabrnie II w celu dodatkowego zwiększenia wydajności pompowni. W dniu 18 maja skierowano trzecią pompę w celu zwiększenia wydajności pompowni Zabrnie II. W nocy z dnia 17 na 18 maja zakończono montaż ścianek mobilnego systemu przeciwpowodziowego na lewym i prawym wale przeciwpowodziowym rzeki Wisły w rejonie Starego Miasta w Krakowie.

Działania podjęte przez MZMiUW w Krakowie:

1. W dniu 18 maja wydano 7 szt. łodzi (5 szt. dla Brzeszcz, 2 szt. dla Bochni).
2. Do dnia 18 maja wydano w sumie ok. 820 tyś worków na piasek (łącznie z nowo zakupionymi w dniu 18 maja) oraz 20 szt. agregatów pompowych dużej wydajności.
3. W dniu 18 maja dostarczono dodatkowo zakupionych 150 tyś. worków celem uzupełnienia zapasów. 50 tyś worków zostało przekazanych na bazę przeciwpowodziową w Bochni, 50 tyś dla straży pożarnej w Krakowie, natomiast pozostałe 50 tyś worków pozostało na bazie przeciwpowodziowej w Krakowie.
4. W dniu 18 i 19 maja zamówiono kolejne 400 tyś worków z terminem dostawy na 19 maja (pierwszy transport ze 100 tyś worków ma się pojawić ok. 11:00, kolejny z 200 tyś. worków ok. 15:00 i ostatni ok. 18:00) do Komendy Straży Pożarnej na ul. Zarzecze 106.

Komunikaty Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego
www.malopolska.mw.gov.pl

Informacje o innych utrudnieniach na drogach w Małopolsce

fot. Łukasz, Zamknięta droga krajowa 79 w Zabierzowie