Gmina Chrzanów wyemituje obligacje komunalne na kwotę 27,3 mln złotych. Radni 20 września przegłosowali uchwałę. Teraz zajmie się nią Regionalna Izba Obrachunkowa. Jeżeli wszystko będzie w porządku pierwsze obligacje zostaną wyemitowane jeszcze w tym roku na kwotę 7,6 mln złotych. Ponad 8 milionów w roku 2012 i 11,6 mln w roku 2013.

Wykup obligacji ma nastąpić w terminie 7-10 lat. Oprocentowane będą według wskaźnika WIBOR 6M, czyli oprocentowaniem po jakim banki udzielają pożyczek innym bankom. Obecnie wynosi on 4,85%. Na ten moment jest to więc tańsze rozwiązanie niż zaciąganie kredytów komercyjnych.

Środki pozyskane z emisji obligacji mają zapewnić gminie płynność finansową. Wydane zostaną na realizację obecnych inwestycji (jak na przykład budowa obwodnicy) oraz spłatę części obecnych kredytów.