W dniu 30 września 2009 roku odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wieczystego prawa użytkowania do dziewięciu działek budowlanych przy ulicy Słonecznej w Trzebini.
Przeznaczone na sprzedaż działki posiadają powierzchnie od 819 m2 do 1011 m2. Cena wywoławcza za najmniejszą działkę wraz z podatkiem VAT wynosi 61.000 zł, zaś za największą - 75.000 zł. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki są przeznaczone pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową. W pobliżu przeznaczonych na sprzedaż działek znajduje się sieć energetyczna i wodociągowa.

Przetarg na sprzedaż działek odbędzie się w dniu 30 września 2009 roku w budynku Urzędu Miasta Trzebini przy ulicy Narutowicza 10 (III piętro, pokój 22). Początek przetargu wyznaczono na godz. 9.00. Osoby i podmioty zainteresowane udziałem w przetargu winny w terminie do 24 września 2009 roku wpłacić na konto Urzędu Miasta w Trzebini wadium w wysokości 10.000 zł wraz z podaniem numeru działki jaką chcą nabyć.

Z pełną treścią ogłoszenia o przetargu można się zapoznać na stronie internetowej Gminy Trzebinia (DZIAŁ AKTUALNOŚCI - ZAKŁADKA OGŁOSZENIA). Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Narutowicza 10 (II piętro, pok. nr 19, tel. 032 61-21-559).