W powiecie chrzanowskim przybywa osób chcących pracować w zawodzie nauczyciela, co ich czeka?

Osoby młode kształcące się w zawodzie nauczyciela czują się ogromnie rozczarowane, nie mogą znaleźć pracy. Mimo, że nauczyciele są w grupie zawodowej mającej prawo do wcześniejszej emerytury, pomostówki lub świadczeń kompensacyjnych z pracy odchodzić nie chcą. Nie zadowala ich wysokość emerytur. Natomiast dyrektor szkoły nie może zmusić nikogo do przejścia na emeryturę. Młodzi magistrowie zaczynają od kilkumiesięcznego stażu organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie. Niektórzy kontynuują staż, a po jego zakończeniu nadal są bez pracy. Gdyby zostali zatrudnieni na etacie to po roku stażu zdobyli by poziom nauczyciela kontraktowego, po 3 latach - mianowanego. 
Problem można by rozwiązać zwiększając liczbę placówek oraz np. dając gwarancję każdemu rodzicowi bez wyjątku aby mógł wysłać swoją pociechę do przedszkola lub zmniejszyć wiek szkolny, ale to wiązałoby się z większymi nakładami gminy na szkolnictwo przy zmniejszonej subwencji oświatowej z ministerstwa. I tak koło się zamyka. Dopóki odchodzącym na emerytury nauczycielom nie zapewni się świadczeń na normalnym poziomie dopóty nie zwolnią oni miejsc dla młodych.