Jarosław Okoczuk, Burmistrz Miasta Trzebini, przedłożył na ostatniej sesji Raport o Stanie Gminy Trzebinia za 2019 rok. Dokument podsumowuje działalność samorządu gminnego, przede wszystkim realizację polityk, strategii, programów oraz uchwał rady miasta.

Raport

Burmistrz Jarosław Okoczuk zachęca do zapoznania się z raportem

- Jestem przekonany, że informacje zawarte w raporcie posłużą do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania lokalnego samorządu. Pomogą także mieszkańcom w ocenie władz samorządowych – mówi burmistrz Jarosław Okoczuk.

Raport to kompendium wiedzy na temat gminy Trzebinia. Uwzględniono w nim działania podejmowane w ubiegłym roku przez Urząd Miasta w Trzebini oraz jednostki organizacyjne – Trzebińskie Centrum Administracyjne, Miejską Bibliotekę Publiczną, Trzebińskie Centrum Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej czy Świetlicę „Plus”. 

W dokumencie, poza ogólnymi informacjami o Trzebini, wiele miejsca poświęcono zadaniom realizowanym z zakresu ochrony zdrowia, ochrony środowiska, edukacji, działalności kulturalnej i promocyjnej, turystyki, ponadto realizowanym inwestycjom, gospodarce przestrzennej i nieruchomościami, działalności gospodarczej. Ujęto w nim sprawozdania z nowo podjętych działań, jak Mała Karta Trzebińska, którą obecnie zastąpiła Karta Trzebińska, czy „Mieszkanie za remont”.

Obowiązek przedstawienia radzie sprawozdania z działalności burmistrza wprowadziła w 2018 roku nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym. Rada Miasta Trzebini rozpatrzy raport 25 czerwca na sesji, podczas której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia Burmistrzowi Miasta Trzebini absolutorium.

W debacie nad raportem głos mogą zabrać również mieszkańcy gminy. Każda osoba zainteresowana udziałem w dyskusji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta pisemne zgłoszenie, poparte podpisami przynajmniej 50 mieszkańców (Wzór_formularza_zgłoszeniowego_do_udziału_w_debacie.odt).

Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym obrady sesji. W debacie może wziąć udział maksymalnie 15 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku obrad w trybie zdalnym osoba zgłaszająca chęć udziału w debacie musi podać adres e-mail, powinna posiadać także dostęp do komputera/tabletu, Internetu, mikrofonu i opcjonalnie kamery internetowe. Proszona jest także o podanie numeru telefonu kontaktowego.

- Zachęcam mieszkańców do publicznej debaty o raporcie. To niepowtarzalna okazja, by samemu mieć wpływ na priorytety wyznaczone przez gminę, w której mieszkamy – podkreśla burmistrz Okoczuk.

Pełna treść Raportu o Stanie Gminy za 2019 rok zamieszczona jest na stronie internetowej gminy trzebinia.pl/administracja-miasto-i-gmina/administracja/raporty-o-stanie-gminy

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.