W dniach od 29 września do 27 października br. wyłożony zostanie do wyglądu projekt Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

gmina <a href=Trzebinia herb niebieski" />

Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Narutowicza 10 (II piętro, pokój numer 12), gdzie będzie można się z nim zapoznać w wyznaczonych terminach: poniedziałek, środa, czwartek od 9:00 – 14:00, wtorek od 12:00 – 17:00, piątek od 9:00 – 13:00. Ponadto, na stronie internetowej: https://trzebinia.pl/zagospodarowanie-przestrzenne/planyzagospodarowania-przestrzennego/projekty-planow-zagospodarowania-przestrzennego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się 3 października br. (wtorek) o godzinie 16:00 w Dworze Zieleniewskich przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 47a w Trzebini. Projektant będzie pełnił obsługę wyłożenia projektu Zmiany Studium we wtorki w godzinach od 12:00 – 17:00 . Projekt Zmiany Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu udziału społeczeństwa.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie wyłożonym do publicznego wglądu, ma prawo składania uwag do planu, a w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko uwag i wniosków. Uwaga powinna zawierać: nazwisko i imię lub nazwę wnioskodawcy, adres do korespondencji, określenie przedmiotu i ustaleń projektu, którego uwaga dotyczy oraz wskazanie działki lub terenu lub wskazanie kwestionowanych zapisów prognozy lub innych informacji dotyczących ochrony środowiska.

Uwagi do projektu oraz uwagi i wnioski do prognozy należy wnosić:

1) w formie pisemnej za pomocą poczty tradycyjnej;

2) ustnie do protokołu;

3) formie pisemnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak3f6ee3672f7c3ab1c3849eb62f38540c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy3f6ee3672f7c3ab1c3849eb62f38540c = 'architektura' + '@'; addy3f6ee3672f7c3ab1c3849eb62f38540c = addy3f6ee3672f7c3ab1c3849eb62f38540c + 'um' + '.' + 'trzebinia' + '.' + 'pl'; var addy_text3f6ee3672f7c3ab1c3849eb62f38540c = 'architektura' + '@' + 'um' + '.' + 'trzebinia' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak3f6ee3672f7c3ab1c3849eb62f38540c').innerHTML += ''+addy_text3f6ee3672f7c3ab1c3849eb62f38540c+'<\/a>'; , lub przez ePUAP adres skrytki: /o016h2whpo/skrytka).

Uwagi i wnioski do projektu Zmiany Studium można składać w terminie do 17 listopada br. (włącznie).