XVIII Sesja Rady Miasta Trzebini odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 r.o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miasta w Trzebini, ul. Narutowicza 10 - III piętro.

Sesja rady miasta 27 lutego 2020

Porządek obrad:


I. Otwarcie sesji.
II. Rozpatrzenie zmian porządku obrad.
III. Prezentacja dotycząca projektów: Kierunek Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa oraz Nowy Start w Małopolsce.
IV. Informacja przedstawicieli Gminy z pracy w Związkach i Stowarzyszeniach.
V. Rozpatrzenie projektów w sprawach:
1) zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2020
2) zmian w wieloletniej prognozie finansowej
3) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego na realizację zadania
z zakresu zarządzania kryzysowego
4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu na realizację zadania: funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Powiatu Chrzanowskiego
5) ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
6) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 2323/6 o pow. 0,1699 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia oraz wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przejazdu i przechodu ustanowionego na rzecz Gminy Trzebinia prawa użytkowania wieczystego całej działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 2323/2 o pow. 0,1550 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia.
7) uchylenia uchwał Rady Miasta Trzebini
8) skargi na Burmistrza Miasta Trzebini
VI. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami.
VII. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji uchwał Rady Miasta Trzebini za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
VIII. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
IX. Sprawy bieżące i wniesione.
X. Zapytania i wolne wnioski.
XI. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.