Tradycyjnie przed Wielkanocą w gminie organizowane jest spotkanie wielkanocne. To okazja, by przypomnieć mieszkańcom o tradycjach naszego regionu i skosztować pysznych potraw czy ciast, przygotowanych przez trzebińskie gospodynie.

Bony Kultury

Spotkanie było okazją do wręczenia Bonów Kultury Lokalnej

Tym razem impreza odbyła się w Myślachowicach. Goście spotkali się w Trzebińskim Parku Rozrywki. Wśród przybyłych było wielu uczniów z pobliskiej szkoły podstawowej, którzy mieli okazję zobaczyć krótkie inscenizacje popularnych przed laty obrzędów ludowych. Dowiedzieli się, co to Pucheroki czy Koniorz. Jednak najbardziej przypadła im do gustu Siudo Baba. To mężczyzna przebrany za kobietę, który przed laty chodził od domu do domu w towarzystwie Cygana, zbierając datki i szukając młodych panien, by posmarować je sadzą.

Spotkanie było też okazją do wręczenia Kołom Gospodyń Wiejskich Bonów Kultury Lokalnej. Trzebińskie bony to pomysł burmistrza Jarosława Okoczuka. To pieniądze dla gospodyń na kultywowanie tradycji i utrzymanie lokalnych obrzędów.

Panie z KGW przygotowały dziesiątki pysznych potraw – faszerowane jajka, sałatki, domowej roboty wędliny, żurek, śledzie, ciasta. Przypomniały też, co należy włożyć do koszyczka w Wielką Sobotę. Każdy produkt symbolizuje co innego. Chleb jest symbolem pomyślności i dobroci, a dla chrześcijan oznacza ciało Chrystusa. Sól ma moc odstraszania zła, chroni też przed zepsuciem. Jajko to symbol odradzającego się życia, zaś chrzan męki Chrystusa. Baranek wielkanocny oznacza Jezusa Zmartwychwstałego. Wędliny z kolei zapewniają zdrowie, płodność i dostatek. Natomiast zielone gałązki bukszpanu mają zapewnić bogactwo i witalność.

koniorz koniorz1 Koszyczek wielkanocny SiudoBaba
Siudobaba1 spotkanie z tradycj  w My lachowicach spotkanie z tradycj  w MY lachowicach1 burmistrz
dania Dania2 dania5 go cie
kgw Bol cin z burmistrzem KGW Bol cin KGW Czy  wka KGW i burmistrz
KGW M oszowa KGW P oki4 kgw psary z burmistrzem KGW Psary
KGW Siersza z burmistrzem kgw Korczy ski i P ocanki pami tkowe zdj cie
P ocanki pocz stunek spotkanie z tradycj spotkanie z tradycj 1
Starosta i jego zast pca warsztaty zdobienia warsztaty warsztaty1
Zwyci zcy konkursu plastycznefo zwyci zcy konkursu