Jednogłośnie radni udzielili Jarosławowi Okoczukowi, Burmistrzowi Miasta Trzebini, absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok.

Gratulacje

Udzielenia absolutorium gratuluje burmistrzowi Waldemar Wszołek, przewodniczący Rady Miasta w Trzebini

W minionym roku dochody gminy wyniosły aż 180 892 666,14 zł, zaś wydatki 165 588 574,80 zł. Rok zakończył się nadwyżką na poziomie 15,3 mln zł!

- Konsekwentnie spłacamy zadłużenie gminy. Odkąd zostałem burmistrzem wszystkie inwestycje realizujemy ze środków własnych lub największych w historii Trzebini pozyskanych dotacji zewnętrznych. Nie „przejadamy” dochodów, inwestujemy – mówił burmistrz Jarosław Okoczuk.

Czwartkowa sesja rozpoczęła się od debaty nad Raportem o Stanie Gminy za 2021 rok. To kompendium wiedzy na temat gminy Trzebinia. Uwzględniono w nim działania podejmowane przez Urząd Miasta oraz jednostki organizacyjne – Trzebińskie Centrum Administracyjne, Miejską Bibliotekę Publiczną, Trzebińskie Centrum Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej czy Świetlicę „Plus”. W dokumencie, poza ogólnymi informacjami o Trzebini, wiele miejsca poświęcono zadaniom realizowanym z zakresu ochrony zdrowia, ochrony środowiska, edukacji, działalności kulturalnej i promocyjnej, turystyki, ponadto realizowanym inwestycjom, gospodarce przestrzennej i nieruchomościami, działalności gospodarczej.

W dyskusji nad raportem, poza członkami rady, mogli wziąć udział również mieszkańcy. Nikt się jednak nie zgłosił.

Po zakończonej debacie na temat stanu gminy i udzieleniu Jarosławowi Okoczukowi wotum zaufania, Rada Miasta Trzebini jednogłośnie udzieliła burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za miniony rok.

- Dziękuję za kolejne wotum zaufania i jednogłośnie udzielenie absolutorium, za Wasze sugestie, propozycje, a także krytykę – bo, jeśli uzasadniona, pozwala działać jeszcze lepiej – burmistrz podziękował nie tylko radnym, ale również swoim zastępcom, skarbnik gminy, wszystkim pracownikom urzędu oraz jednostek gminnych.

- Dynamiczny i najszybszy w historii rozwój Trzebini to również efekt Waszej ciężkiej pracy – zauważył.