Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini kontynuuje realizację programu pomocy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” i zachęca osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia do zgłaszania się do OPS.

Godło
Ma on na celu zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz dorosłym, zwłaszcza starszym, chorym, niepełnosprawnym i samotnym. W 2021 roku koszt realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” wyniesie 853 219 zł, w tym 361 507 zł to pieniądze z budżetu państwa i 491 712 zł - wkład gminy zabezpieczony w budżecie.

ADRESATAMI PROGRAMU SĄ:

  • dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
  • osoby znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w szczególności osoby starsze, samotne, chore i niepełnosprawne.

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU OSŁONOWEGO:

  • Pomoc w ramach Programu mogą otrzymać osoby spełniające warunki otrzymania pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz uchwałami Rady Miasta podjętymi na jej podstawie. Pomoc udzielana jest na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

W RAMACH PROGRAMU PRZYZNAJE SIĘ POMOC W FORMIE:

  • posiłku,
  • świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,
  • świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych,
  • (z zastrzeżeniem tylko jednej formy w danym okresie).


W ramach programu udzielana jest przede wszystkim pomoc w formie gorącego posiłku, w szczególności dzieciom i młodzieży w przedszkolach i szkołach na terenie Gminy Trzebinia. Z tej formy pomocy mogą korzystać również osoby dorosłe znajdujące się w trudnej sytuacji, w szczególności osoby starsze, samotne, chore lub niepełnosprawne, pozbawione możliwości przygotowania gorącego posiłku.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Trzebinia wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy na wniosek dyrektora placówki nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej.

Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o kontakt z OPS w Trzebini, ul. Kościuszki 38, tel. 32 612 15 10, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloakb437a631fb0677459cbdab0937a07d63').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb437a631fb0677459cbdab0937a07d63 = 'ops' + '@'; addyb437a631fb0677459cbdab0937a07d63 = addyb437a631fb0677459cbdab0937a07d63 + 'um' + '.' + 'trzebinia' + '.' + 'pl'; var addy_textb437a631fb0677459cbdab0937a07d63 = 'ops' + '@' + 'um' + '.' + 'trzebinia' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloakb437a631fb0677459cbdab0937a07d63').innerHTML += ''+addy_textb437a631fb0677459cbdab0937a07d63+'<\/a>'; .

Więcej informacji na stronie internetowej OPS w Trzebini www.trzebinia.naszops.pl/pomoc-spoleczna/posilek-w-szkole-i-w-domu