O potrzebie jego budowy mówiło się od kilkudziesięciu lat. Wreszcie jest. W poniedziałek uroczyście otwarto w Trzebini całoroczne, pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę ze sztuczną nawierzchnią.

czołowka

W uroczystym otwarciu boiska uczestniczyli Rafał Kosowski, radny sejmiku województwa małopolskiego, wojewoda Łukasz Kmita, poseł Krzysztof Kozik, Jacek Osuch, pełnomocnik rządu ds. sportowych, burmistrz Jarosław Okoczuk, Paweł Deszcz, prezes zarządu spóki IDEABUD, Józef Cichoń, prezes podokręgu piłki nożnej w Chrzanowie

To pierwszy taki obiekt w regionie. Boisko z nawierzchnią z trawy syntetycznej powstało w rejonie ul. Ochronkowej (przy istniejącym stadionie Miejskiego Klubu Sportowego Trzebinia). Obiekt jest znakomicie oświetlony, zatem można z niego korzystać także po zmroku. I co ważne, dzięki zamontowaniu paneli fotowoltaicznych, także energooszczędny. Obok powstał budynek, gdzie mieszczą się pomieszczenia dla trenerów, szatnie dla zawodników, toalety. Są i nowe, zadaszone trybuny dla kibiców.

Zadanie kosztowało przeszło 9 mln zł. Na jego realizację Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7,2 mln zł. Prace wykonała wyłoniona w przetargu, lokalna firma IDEABUD z Trzebini.

- Jako burmistrzowi tego miasta bardzo zależało mi, by nasi sportowcy, szczególnie dzieci i młodzież, które tak chętnie grają w piłkę, mieli jak najlepsze warunki do rozwijania swych pasji. Realizacja tej inwestycji to dowód na to, że warto się starać, szukać możliwości i współpracować, bo razem można więcej – mówił burmistrz Trzebini Jarosław Okoczuk.

Podczas uroczystości otwarcia kompleksu sportowego burmistrz dziękował wielu osobom, które przyczyniły się do realizacji inwestycji. Wręczył im także pamiątkowe patery. Osobiście odebrali je m.in. Jacek Osuch, sekretarz stanu i pełnomocnik rządu ds. infrastruktury sportowej, poseł Krzysztof Kozik, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, Paweł Deszcz, prezes zarządu spółki IDEABUD, a także kilku trzebińskich urzędników, odpowiadających za wykonanie zadania: Renata Wielonek, naczelnik Wydziału Rozwoju w Urzędzie Miasta w Trzebini, Tomasz Glazer, zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju w Urzędzie Miasta w Trzebini i Edward Partyka, inspektor nadzoru z ramienia gminy.

- Z tego miejsca chciałabym podziękować również trzebińskim radnym, którzy poparli moją inicjatywę. I choć w czasie realizacji prac nie obyło się bez problemów, mogłem liczyć na ich wsparcie. Podziękować chcę również głównemu wykonawcy – spółce IdeaBud. To nasza lokalna firma, na czele której stoi Paweł Deszcz. Wiem, że nie miał z nami łatwo, bo osobiście doglądałem postępów na budowie, a każdy, kto mnie zna, wie, że zauważam każde, nawet drobne niedociągnięcie. Dziś oboje jesteśmy zadowoleni z efektu końcowego – burmistrz Okoczuk dziękował za realizację inwestycji wielu osobom.

Budowa kompleksu to największa sportowa inwestycja ostatnich kilkudziesięciu lat. Obiekt powstał z myślą o wszystkich, którzy kochają sport, którzy kochają piłkę nożną.

- Jestem przekonany, że boisko będzie służyło niejednemu pokoleniu naszych zawodników. Hasło „Trzebinia Miastem Sportu” to nie slogan, tylko konkretne działania, czego przykładem jest inwestycja, którą dziś otwarliśmy – podkreślał gospodarz gminy.

Dzieci Dzieciaki graj Burmistrz J. Okoczuk przemawia burmistrz Okoczuk przemawia
burmistrz przemawia Burmistrz wr cza pater czo owka Dzieci z przedstawicielami w adzy
go cie go cie1 go cie3 Jacek Osuch
kamera orkiestra Patera dla Edwarda Partyki patera dla pos a Kozika
Patera dla Tomasza Glazera patera Pose  Kozik powitanie
Prezenty prowadz cy przeci cie wst gi przeci cie wst gi1
przeci cie wst gi2 Wojewoda  ukasz Kmita Wojewoda odbiera pater zaproszeni go cie
zawodnicy zawodnicy1 zdj cie grupowe Miko aj 1
Miko aj z dzie mi Miko aj z zawodnikami Miko aj z zawodnikami2 Miko aj z zawodnikami3
Miko aj