W najbliższy piątek, 27 sierpnia, w godz. od 14.15 do 16.00 w Sołtysówce (budynek OSP w Dulowej), w celu zapewnienia mieszkańcom możliwości wywiązania się z obowiązku spisowego, dyżurować będzie rachmistrz spisowy.

NSP rachmistrze

Spis będzie prowadzony przez rachmistrza spisowego z zachowaniem standardowych zaleceń sanitarnych, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i zaleceniami.

W trakcie przeprowadzenia wywiadów bezpośrednich każdy powinien bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa.