Po latach starań udało się zrobić kolejny krok w kierunku budowy pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią w Trzebini. Radni zgodzili się na zamianę działek przy ul. Ochronkowej w centrum miasta, które dziś są we władaniu osób prywatnych, na gminny teren w Pile Kościeleckiej, co docelowo umożliwi rozpoczęcie prac.

Zdjęcie lotnicze z teren do zamiany

Zdjęcie z zaznaczonym terenem do zamiany

Część terenu, na którym ma powstać boisko, należy do osób prywatnych. Jarosław Okoczuk, jeszcze jako zastępca burmistrza Trzebini, podjął działania, by pozyskać go na własność gminy. Kontynuował je w tej kadencji już jako burmistrz. Sprawa zmierza wreszcie do finału. W środę na sesji Rada Miasta Trzebini wyraziła zgodę na zamianę działek. Po dopełnieniu formalności, możliwe będzie rozpoczęcie prac projektowych, a docelowo prac budowlanych.

Koszt budowy pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i oświetlaniem to kwota około 4 mln zł. Pieniądze na ten cel gmina Trzebinia chce pozyskać z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wniosek w tej sprawie został już złożony.