W sobotę, 3 grudnia, w godz. 13.00 – 14.30, w Domu Kultury „Sokół” w Trzebini odbędzie się spotkanie informacyjnie w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”.

gmina <a href=Trzebinia herb niebieski" />
Uczestnicy dowiedzą się, jakie warunki muszą spełnić, by móc się ubiegać o pieniądze do wymiany źródeł ogrzewania, termomodernizacji budynków oraz do montażu odnawialnych źródeł energii. Program „Czyste Powietrze”, realizowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Na spotkaniu omówione zostaną również aspekty związane z obowiązkami mieszkańców wynikającymi z Uchwały „antysmogowej” oraz z Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.