Oczywiste jest to, że każdy projekt obiektu architektonicznego jest tworzony indywidualnie. Składa się one z wielu elementów, jednak niektóre mogą być pomijane ze względu na to, że nie wszystkie etapy procesu są wymagane. Warto pamiętać o tym, że projekty bardziej złożonych budynków będą musiały spełniać nieco inne wymogi formalno-prawne. Domy jednorodzinne to jednak jeden z prostszych przykładów projektowych.

Czym jest projekt budowlany?

Na początku warto dowiedzieć się czym w ogóle jest projekt budowlany. Musi on zawierać dwie główne składowe, czyli projekt zagospodarowania terenu, który będzie definiował granice działki oraz projekt architektoniczno-budowlany. Zawiera on funkcjonalno-przestrzenny układ wpisany w bryłę budynku. Opisujemy w nim szczegółowe rozwiązania budowlane i materiałowe. Projekt budowlany jest nam potrzeby do uzyskania pozwolenia na budowę i zrealizowanie jej.

Projekty te składają się jeszcze z dwóch części, czyli rysunkowej i opisowej. Jak ma wyglądać taki projekt narzuca polskie prawo budowlane. Dodatkowo musi on także spełniać wymagania postawione przez inwestora.

Etapy projektowania

Każdy proces projektowania jest oczywiście poprzedzony wizją lokalną. Pozwala ona na zapoznanie się z otoczeniem planowej inwestycji. Umożliwia tym samym wykonanie dokumentacji fotograficznej. Następnie odbywają się konsultacje i rozmowy z inwestorem. Są one mocno powiązane z etapem koncepcyjnym projektowania. W ten sposób możliwe jest wybranie jednej opcji spośród kilku. Często korzysta się tutaj z specjalnych programów architektonicznych, które dają możliwość szybkiej zmiany tworzonego projektu. Nie musimy więc tracić czasu na tworzenie wielu koncepcji zupełnie od nowa. Warto także zwrócić uwagę na tryb 3D, dzięki czemu łatwiej będzie zwizualizować projekt klientowi.

Następnie wykonuje się projekt architektoniczno-budowlany. W nim określamy jakie wykorzystamy materiały, opisujemy konstrukcję obiektu oraz niezbędne rozwiązania techniczne. Taki projekt powinien zawierać rzuty, przekroje czy elewacje. Niezbędne będą tutaj części opisowe.

Gotowe części projektu powinny zostać odpowiednio oprawione w spójne opracowanie. Następnie składa się je w 4 kopiach do urzędu. Niektórzy decydują się także na stworzenie fotorealistycznych wizualizacji, które pozwalają klientowi zobaczyć jak będzie prezentował się dany budynek. Wymaga to jednak wcześniejszego wykonania projektu w 3D. Warto wziąć to pod uwagę, ponieważ ułatwimy tym samym wyobrażenie sobie gotowej inwestycji przez klienta.

W niektórych programach z gotowych modeli możemy stworzyć wizualizacje, a czasem nawet animację. Wykorzystanie takiego rozwiązania pozwala również na stworzenie analizy oświetlenia. Jest ono konieczne w przypadku niektórych obiektów. Zajrzyj także na https://vosa.pl/

Podsumowanie

Najważniejsze podczas projektowania budynku jest zrozumienie przez architekta potrzeb inwestora. Dzięki temu będzie on w stanie stworzyć projekt, który wpisze się w otoczenie oraz spełni wymogi formalno-prawne. Decydując się na profesjonalną firmę możemy mieć pewność, że projekt będzie udany i będzie można go wprowadzić w życie.

 Proces projektowy budynku