W 2020 roku rozszerzono zakres przedmiotowy nieodpłatnej pomocy prawnej o nieodpłatną mediację. Jest ona realizowana w każdym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

Mediacje - kolejna usługa w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE, BEZPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU W POWIECIE CHRZANOWSKIM

Realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294), Starosta Chrzanowski  informuje, że w 2020 roku nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest:

- w gminie Chrzanów - przez radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców prawnych w Katowicach

-w gminie Trzebinia - przez adwokatów wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką  w Katowicach

-w gminie Babice - przez Stowarzyszenie Rodzina KOLPINGA  w Porębie-Żegoty  wyłonione w drodze konkursu

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest:

-w gminie Libiąż oraz w gminie Alwernia - przez Stowarzyszenie Rodzina KOLPINGA   w Porębie-Żegoty  wyłonione w drodze konkursu.

W 2020 roku rozszerzono zakres przedmiotowy nieodpłatnej pomocy prawnej o nieodpłatną mediację. Od 1 stycznia 2020 r. nieodpłatna mediacja jest realizowana w każdym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Posiedzenia mediacyjne odbywają się w punkcie mieszczącym się w Gminie Alwernia - Urząd Miejski,  ul. Gęsikowskiego 7 w każdy czwartek w godzinach od 15.00 do 19.00.

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

- rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów

- przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.

Może to być także osoba prawna np.  firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa.

 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  32 62579 64,

w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Chrzanowie:

Poniedziałek: 7:00 - 17:00

Wtorek: 7:00 - 15:00

Środa: 7:00 - 15:00

Czwartek: 7:00 - 15:00

Piątek: 7:00 - 13:00

oraz pod adresem https://powiatchrzanowski.npp-24.pl/

 

 

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.