W ubiegłym tygodniu w Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie odbyło się spotkanie związane ze zmianą na stanowisku Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Trzebini jak i w Wydziale Dochodzeniowo – Śledczym Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie. Rozkazy personalne nowej kadrze kierowniczej wręczyła p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie mł. insp. Urszula Martyniuk.

10 marca br. w gabinecie Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie odbyło się spotkanie nowej kadry kierowniczej. P.o. Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie mł. insp. Urszula Martyniuk powołała na stanowisko p.o. Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Trzebini nadkom. Adriana Loręsa. Nadkom. Adrian Loręs zastąpił dotychczasowego Zastępcę Komisariatu Policji w Trzebini podinsp. Pawła Ślęczkowskiego, który awansował na I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu.

Podkom. Angelika Kucia – Francuz z rąk Pani Komendant odebrała rozkaz personalny o mianowaniu jej na p.o. Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego w Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie, a podkom. Łukasz Zawadzki na p.o. Kierownika Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie.     

p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie mł. insp. Urszula Martyniuk pogratulowała awansowanym policjantom i życzyła im samych sukcesów na nowych stanowiskach służbowych.