PODSUMOWANIE FUNKCJONALNOŚCI KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W 2019 ROKU W POWIECIE CHRZANOWSKIM

Bezpieczeństwo oraz jego poczucie  należy do jednych z  podstawowych potrzeb każdego człowieka .Dlatego bardzo ważne jest tworzenie narzędzi, które w prosty sposób  pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń,  a także  instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jednym z takich narzędzi jest działająca już od  października 2016 roku mapa zagrożeń bezpieczeństwa, która  jest  automatycznie  istotnym elementem procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym  jak również  społecznym.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

 1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
 2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
 • bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
 • w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu,
 • informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.
 • Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

  Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom dokonano zmian w aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa m.in. umożliwiając dodawanie opisu zagrożenia.

  PODSUMOWANIE FUNKCJONALNOŚCI KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W  2019 ROKU W POWIECIE CHRZANOWSKIM

  Chrzanowscy funkcjonariusze dokonali sprawdzenia zagrożeń jakie  w 2019r. na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa  zaznaczali mieszkańcy powiatu chrzanowskiego.

  W całym ubiegłym roku kalendarzowym mieszkańcy powiatu chrzanowskiego na KMZB dokonali łącznie 1434 zgłoszeń, z czego 626 zostały potwierdzone (stanowi to 44% wszystkich dokonanych zgłoszeń). Najczęściej zaznaczane miejsca dotyczyły spożywania alkoholu i dzikich wysypisk śmieci.

  W zakresie ruchu drogowego dokonano w sumie 552 zaznaczeń na KMZB w tym największa ilość dotyczyła nieprawidłowego parkowania – 309 oraz przekraczania dozwolonej prędkości – 155.

  Należy pamiętać, że strona internetowa nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

  Dodaj komentarz
  Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.