AKTUALNOŚCI Rozmiar czcionki czcionka normalna czcionka średnia czcionka duża Nawigacja   Aktualności   Komunikaty   Z życia garnizonu   Wydarzenia Piątkowy przepis drogowy Odc. 23 – „Bagażnik rowerowy mocowany na hak pojazdu”

W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie opracowali krótkie przypomnienie przepisów dotyczących warunków używania coraz bardziej popularnych bagażników rowerowych mocowanych na hak pojazdu lub zintegrowanych z nadwoziem pojazdu.

W przypadku gdy bagażnik rowerowy jest zamontowany na kuli urządzenia sprzęgającego (hak) albo jest zintegrowany z nadwoziem pojazdu należy zwrócić uwagę na to, czy takie rozwiązanie nie powoduje zakrywania świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych lub tablicy rejestracyjnej. Jeżeli są chociażby częściowo zasłonięte bagażnik musi być wyposażony w:

 • Kierunkowskazy
 • Światła hamowania „STOP”
 • Światła oświetlające tablicę rejestracyjną
 • Światła pozycyjne tylne
 • Światła odblaskowe tylne inne niż trójkątne
 • Światła awaryjne
 • Światła przeciwmgłowe tylne
 • Światła cofania (niektóre bagażniki dostępne w sprzedaży nie posiadają tych świateł)
 • Miejsce przewidziane do umieszczenia dodatkowej tablicy rejestracyjnej wydanej przez organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu (nie dopuszcza się przekładania na bagażnik tablicy rejestracyjnej umieszczonej na pojeździe)

Miejsce przewidziane na tablicę rejestracyjną musi spełniać szczegółowe wymagania zawarte w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, a światła muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w zał. nr 6 do w/w rozporządzenia, a ich klosze muszą posiadać znaki homologacyjne „E” lub „e”.

Ponadto, jeżeli tak przewożony rower wystaje poza obrys samochodu to całkowita szerokość pojazdu z ładunkiem nie może przekraczać 2,55m, a przy szerokości pojazdu 2,55m nie może przekraczać 3m. Rower musi być umieszczony tak, aby z jednej strony nie wystawał na odległość większą niż 23 cm.

Artykuł opracowany na podstawie art. 60, 61 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, § 7, 10, 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, § 10, 35 Rozporządzenia Ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych,