Ogólnopolski Festiwal Form Teatralnych, Literackich, Filmowych i Malarskich „100 lat Policji”

Biuro Komunikacji Społecznej KGP wspólnie z Biurem Historii i Tradycji Policji KGP organizuje Ogólnopolski Festiwal Form Teatralnych, Literackich, Filmowych i Malarskich „100 lat Policji”.

Celem konkursu jest upowszechnienie i popularyzacja wiedzy o zadaniach, misji i etosie polskiej policji, a także kształtowanie pozytywnych postaw niezbędnych w integracji społeczności policyjnej poprzez uczestnictwo w wydarzeniach o charakterze artystycznym.

Uczestnikami konkursu mogą być: policjanci, pracownicy Policji, rodziny  policjantów i pracowników Policji, uczniowie klas mundurowych, członkowie  stowarzyszeń związanych z Policją, kółka zainteresowań prowadzone przez policjantów lub pracowników Policji, kółka zainteresowań, których członkami są: policjanci, pracownicy Policji, rodziny policjantów i pracowników Policji.

Szczegóły dotyczące zgłoszenia do konkursu, znajdują się w załączonym REGULAMINIE KONKURSU

Istotne informacje: