Celem programu realizowanego przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest wspierania młodych kierowców, by od początku wkroczenia na drogę mieli dużą świadomość odpowiedzialności jaka na nich spoczywa oraz pogłębienie umiejętności prowadzenia pojazdu.

Data publikacji: 30.07.2021