17 września br. policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wraz z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie wzięli udział w Weekendzie Służb Mundurowych w Jankowicach, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Militarne GROT.

Wydarzenie miało miejsce na boisku sportowym „LKS Wisła Jankowice”. Jego celem była promocja służb mundurowych w powiecie chrzanowskim.  Swoje umiejętności prezentowało wiele formacji, w tym: policja, straż pożarna, wojsko, wojska obrony terytorialnej, organizacje proobronne oraz ratownictwo medyczne. 
Spotkanie to upływało pod znakiem prewencji i rekrutacji do służb mundurowych. Tematem przewodnim każdej z formacji było przedstawianie odpowiednich zasad bezpieczeństwa oraz sposobów zapobiegania konkretnym zagrożeniom.
Podczas działań policjanci zaprezentowali miasteczko edukacyjno-profilaktyczne, w którym przede wszystkim na  dzieci i młodzież czekało wiele atrakcji, w tym m.in.: możliwość obejrzenia radiowozu policyjnego, przymierzenia munduru, wykonania odcisku swoich linii papilarnych, zrobienia tatuażu z pieczątek ze smokami policyjnymi. Uczestnicy mogli rozwiązać krzyżówki, a udział w konkursach i quizach o tematyce szeroko pojętego bezpieczeństwa, znajomości z przepisów z ruchu drogowego, gwarantował otrzymanie upominku. Szczególną uwagę poświęcono bezpieczeństwu podczas drogi do szkoły, korzystaniu z elementów odblaskowych. Przypomniano o numerze alarmowym  112 i sytuacjach w jakich  należy go używać. Dla wszystkich dostępne były materiały profilaktyczne, odblaski, naklejki, malowanki, książeczki edukacyjne „Bezpieczna woda” oraz gadżety w ramach trwającej do końca września 2022 roku akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. dostępne były  również foldery i przewodniki promujące Kraków oraz Małopolskę. 
Dużym zainteresowaniem cieszyło się specjalnie zorganizowane stanowisko z materiałami doborowymi do służby w Policji. Chętni mieli możliwość dowiedzieć się, na czym polega sam proces rekrutacji a także praca w Policji. Do ich dyspozycji były ulotki informacyjne „Zostań Policjantem”, prenumeraty policyjne oraz gadżety małopolskiej Policji. 
W ramach akcji, mundurowi zaznajamiali mieszkańców powiatu chrzanowskiego z narzędziem jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przybliżono techniczną stronę KMZB oraz to w jaki sposób posługiwać się mapą i skutecznie z niej korzystać.
Podczas takich działań tradycyjnie nie mogło zabraknąć maskotek małopolskiej Policji przedstawiających smoki - Inspektora Waweleka i Polisi. Ich obecność wywołała wiele pozytywnych reakcji wśród uczestników, wykonywano pamiątkowe fotografie.
Jedną z największych atrakcji „Jankowickiego Weekendu Mundurowego” była możliwość przejażdżki wojskowymi ciężarówkami po specjalnie wyznaczonych trasach, jak również wystawa broni, przygotowana przez Stowarzyszenie Militarne GROT.