Jeśli jesteś gotowy na to, by w życiu wykonywać ciekawy, wyjątkowy zawód, który daje nie tylko stabilność finansową ale również satysfakcję z chęci pomocy ludziom, dbając o ich bezpieczeństwo i mienie, a także porządek publiczny - to nie masz na co czekać ! Złóż wymagane dokumenty i rozpocznij rekrutację. Komendant Główny Policji wyznaczył terminy przyjęć do służby na 2023 rok.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie zachęcają do wstąpienia w swoje szeregi. Zawód policjanta jest niezwykle ważny i potrzebny, to duże wyzwanie, a także marzenie niejednego młodego człowieka. Decydując się zostać policjantem musisz zdawać sobie sprawę z tego, że niejednokrotnie zdrowie i życie wielu ludzi będzie zależeć od Twojej reakcji. Jeżeli jesteś gotowy na te wyzwania to zobacz, na czym dokładnie polega praca policjanta, ile wynoszą zarobki, a także jakie wymagania musisz spełnić.

Aby rozpocząć swoją karierę w szeregach Policji, należy wypełnić wszystkie wymagane dokumenty i dostarczyć je do Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie ul. Jordana 7, 32-500 Chrzanów lub do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie ul. Mogilska 109  (wejście do budynku bezpośrednio od ulicy)

https://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/21443,Rekrutacja-do-sluzby-w-Policji.html

Terminy przyjęć do służby w Policji na 2023 rok:

 • 27 lutego
 • 5 maja
 • 3 lipca
 • 23 sierpnia
 • 27 października
 • 28 grudnia.

Służbę w Policji może pełnić:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie; 
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych;
 • podległy szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
 • ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).

Dokumenty dotyczące naboru do służby, można składać w Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie, ul. Jordana 7 w każdy wtorek w godz. 8.00-14.00. Dokumenty złożone w Chrzanowie zostaną, po wstępnym sprawdzeniu, przekazane do docelowego adresata prowadzącego nabór w skali całego województwa, tj. do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Więcej informacji można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 pod chrzanowskim numerem 47 8324-213.