Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że zgodnie z informacjami uzyskanymi z Pavimental Polska Sp. z o.o., w dniu 27.03.2023 r. o godz. 00.00 nastąpi otwarcie łącznicy B relacji Trzebinia - Katowice wraz z pasem włączania na A4, a o godz. 1.00 nastąpi zamknięcie łącznicy C relacji Katowice-Chrzanów wraz z pasem wyłączania z A4. Objazd będzie się odbywał łącznicami wewnętrznymi.