Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 17:00 dnia 12.06.2021 r. do godz. 08:00 dnia 13.06.2021 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 65%

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie.