Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 07:00 dnia 02.05.2021 r. do godz. 19:00 dnia 02.05.2021 r., w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów o charakterze burzowym istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie.