Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 09:32 dnia 31.07.2022 r. do godz. 22:00 dnia 31.07.2022 r., na obszarze zlewni: Soły, Skawy, Raby, Cz. Orawy, Dunajca, Uszwicy, Ropy i mniejszych dopływów Wisły, w związku z prognozowanymi silnymi opadami deszczu oraz burzami, spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne do strefy stanów wysokich. W miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje małe prawdopodobieństwo punktowego przekroczenia stanu ostrzegawczego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.