Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:36 dnia 02.08.2021 r. do godz. 23:00 dnia 02.08.2021 r., w obszarach wystąpienia prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 65 %

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie.