Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:00 dnia 08.06.2023 r. do godz. 22:00 dnia 08.06.2023 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.