Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 20.11.2023 r. do godz. 21:00 dnia 20.11.2023 r., w związku ze zwiększonym odpływem ze zbiornika Czaniec, na Sole w Oświęcimiu, spodziewany jest gwałtowny wzrost poziomu wody z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.