Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 29.04.2019 r. do godz. 20:00 dnia 30.04.2019 r., na obszarze zlewni Skawy, Raby, Dunajca, Ropy i mniejszych dopływów Wisły (małopolska), w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w ciągu dnia i nocy na rzekach województwa małopolskiego spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i lokalnie do strefy stanów wysokich. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych. Na Białce w Trybszu stan wody może ponownie przekroczyć stan alarmowy.


Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.