7.09.2019r.  po raz kolejny zaprosiliśmy mieszkańców Chrzanowa  na lokalne wydarzenie NARODOWE CZYTANIE,  które miało  formę widowiska literackiego. Czytaliśmy NOWELE POLSKIE. Początek - czyli słowo wstępne przedlekcyjne zostało wygłoszone w bibliotece przy ul. Broniewskiego 10C o godz. 11.00,  po czym nastąpiło przejście na Chrzanowski Rynek, gdzie o  godz. 11.30 zaproszeni goście,  czytelnicy i mieszkańcy miasta wzięli udział w wielkim widowisku - LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO z przełomu wieku XIX i XX. W trzech zaaranżowanych klasach zostały przeprowadzone lekcje w oparciu o wybrane nowele polskie.  Całość literackiego widowiska wzbogaciły regionalne odnośniki szkolne, występy chórów szkolnych, ćwiczenia cielesne podczas zajęć, ciekawe rekwizyty, dekoracje i charakteryzacje.


Patronat lokalny: Burmistrz Miasta Chrzanowa
Patronat medialny: Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej Przełom, Chrzanowska Telewizja Lokalna
Adresaci: czytelnicy MBP, mieszkańcy miasta, uczniowie chrzanowskich szkół
Autorzy i realizatorzy:


Scenariusz, narracja : Olga Nowicka  (Miejska Biblioteka Publiczna/ Dział Promocji Biblioteki i Upowszechniania Czytelnictwa)
Dyrektor szkoły: Zbigniew Klatka (Stowarzyszenie Seniorzy Alwerni / Teatr Ludowy Tradycja w Okleśnej)
Nauczycielki: Olga Piotrowska (I LO w Chrzanowie),  Wanda Potoczek (DKK), Danuta Jakubowska (DKK)
Wizytatorzy: Ludwika Marasik (ZNP. Oddział Chrzanów), Edward Górecki (Galeria Drzewiej w Porębie-Żegoty)
Tercjan (Woźny): Zbigniew Tomski (satyryk, regionalista)
Chór szkolny : (uczniowie I LO w Chrzanowie)
Chór Rady Szkolnej : (Zespół wokalny Senior Singers / UTW w Chrzanowie)
Licealiści I LO i Seniorzy UTW (statyści w strojach z epoki)
Rekwizyty, dekoracje, charakteryzacja: Olga Nowicka, Olga Piotrowska
Grzegorz Piątkowski:  foto / MBP Chrzanów
Karol Wójtowicz: nagłośnienie mobilne / MBP Chrzanów

Współpraca:
 I LO w Chrzanowie ( udział młodzieży, licealistów w widowisku, pod kierunkiem Olgi Piotrowskiej ? nauczycielki j. polskiego)
 Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie ( nagłośnienie, pomoc organizacyjna)
 Szkoła Podstawowa nr 1 wraz z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie (pomoc organizacyjna)
 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie (Senior Singers)
 Chrzanowskie Wodociągi (pomoc organizacyjna)
 Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie ? zabezpieczenie przejścia korowodu na Chrzanowski Rynek

Oprawa Muzyczna: pieśni Moniuszki - w roku 2019 obchodzimy 200. rocznicę urodzin kompozytora (ur. 1819). Stanisław Moniuszko herbu Krzywda - polski kompozytor, dyrygent, pedagog, organista; autor ponad 268 pieśni, wielu oper, operetek, baletów i muzyki kościelnej. Tworzył muzykę nacechowaną narodowo, wplatając w swoje kompozycje wyraziste elementy folkloru polskiego oraz wykorzystując utwory polskich poetów. Przez wieki  aż do dnia dzisiejszego pieśni Moniuszki towarzyszą nam przy różnych okazjach.
Chór szkolny  I LO Chrzanów: Pieśń Ułani
Chór Rady Szkolnej: Pieśń Prząśniczka - sł. Jan Czeczot, muzyka Stanisław Moniuszko

W chrzanowskeij bibliotece po słowie wstępnym przedlekcyjnym i rozdaniu rekwizytów szkolnych: zeszytów dla czytających, dzienników dla pedagogów, kajetów dyrektora i wizytatorów, każdy uczestnik widowiska otrzymał tarczę szkolną.

W tegorocznej edycji czytali:

1.    Robert Maciaszek - Burmistrz Miasta Chrzanowa
2.    Jolanta Zubik - Zastępca Burmistrza Miasta Chrzanowa
3.    Krzysztof Zubik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Chrzanowie
4.    Adam Potocki - Dyrektor Trzebińskiego Centrum Kultury w Trzebini
5.    Małgorzata Dziuba - Radna Rady Miejskiej w Chrzanowie
6.    Małgorzata Kowalska - Radna Rady Miejskiej w Chrzanowie
7.    Tadeusz Arkit - Prezes Chrzanowskich Wodociągów
8.    Piotr Mankiewicz - Prezes SCHC
9.    Bogumiła Boho - Dyrektor SP nr 1 w Chrzanowie
10.  Gustaw Czerwik - poeta, literat, uczestnik Akademii Słowa
11.  Kaim Grażyna - Red. Naczelna Tygodnika Ziemi Chrzanowskiej Przełom
12.  Małgorzata Bigaj - Dyrektor PCKU w Chrzanowie
13.  Zbigniew Mazur - Dyrektor Muzeum im. I. i M. Mazarakich w Chrzanowie
14.  Teresa Wojciechowska - Dyrektor MOKSiR w Chrzanowie
15.  Wojciech Talowski - Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w  Chrzanowie
16.  Bożena Bierca - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Chrzanowie
17.  Lucyna Kozub-Jentys - Prezes UTW w Chrzanowie
18.  Kamil Bogusz - regionalista, historyk, badacz lokalnych tradycji, Społeczny Opiekun Zabytków
19.  Agnieszka Bachtenko - czytelniczka chrzanowskiej biblioteki
20.  Anna Kasprzyk - bibliotekarka MBP w Chrzanowie
21.  Monika Florek - polonistka SP nr 3 w Chrzanowie

Podczas Narodowego Czytania 2019  z czasów współczesnych przenieśliśmy  się w klimat przełomu wieków, gdzie literacko wędrowaliśmy po utworach od romantyzmu aż po dwudziestolecie międzywojenne. 8 lektur na 8 Narodowe Czytanie - był to  temat LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO  na Chrzanowskim Rynku, gdzie w trzech zaaranżowanych tam specjalnie klasach, czytający i uczestnicy widowiska pobrali kolejną lekcję historii literatury polskiej ale również bawili się słowem, czasem i miejscem.

Wspólnie z dyrektorem szkoły, pedagogami, wizytatorami i pracownikami szkoły przypomnieliśmy fragmenty 8 wybranych nowel:

1.    Dobra pani - Elizy Orzeszkowej
2.    Dym - Marii Konopnickiej
3.    Katarynka - Bolesława Prusa
4.    Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) - Bruno Schulza
6.    Orka - Władysława Stanisława Reymonta
5.    Rozdzióbią nas kruki, wrony - Stefan Żeromski
7.    Sachem - Henryka Sienkiewicza
8.    Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) - Henryka Rzewuskiego

Mieliśmy więc dwie strefy czasowe: lata współczesne i przełom wieków - klasy gimnazjalnae, w których  chłopcy i dziewczęta zasiedli w szkolnych ławach, gdzie przed budzącym respekt obliczem profesorek wykazali się swoją wiedzą  i elokwencją, a także talentem oratorskim i erudycją.

Klasa A - była to klasa awangardowa współczesna prowadzona przez Olgę Piotrowską.
Klasa B - była to klasa żeńska prowadzona przez Danutę Jakubowską. Tutaj przenieśliśmy się w ostatnie dziesięciolecie XIX w., gdzie na żeńskiej pensji oprócz:  religii,  geografii, arytmetyki, geometrii , nauk przyrodniczych, historii, muzyki, higieny, kursu kucharstwa i gospodarstwa domowego, dziewczęta z dobrych domów pobierały rzetelną naukę j. polskiego, pod bacznym okiem ulubionej nauczycielki.
Klasa C - to z kolei była klasa męska ok roku 1920, w czasie kiedy szkoła  nadal była niekoedukacyjna. Poprowadziła ją Wanda Potoczek.

Nad porządkiem w szkole  czuwał Dyrektor  (Zbigniew Klatka)  oraz wizytatorzy (Ludwika Marasik i Edward Górecki)
Nie zabrakło występów Chóru Rady Szkolnej (Senior Singers ( pieśń Prząśniczka) oraz Chór szkolnego I LO  (pieśń Ułani)

Były również ćwiczenia cielesne, zarządzenia  Dyrektora, oceny lekcji wizytatorów, humorystyczne przerywniki klasowe oraz wejścia charyzmatycznego Tercjana (woźnego),  który z impetem dawał sygnał szkolnym dzwonkiem do rozpoczęcia i zakończenia lekcji.

Pierwowzorem postaci Tercjana był Andrzej Wyzina - jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci chrzanowskiego gimnazjum z okresu przed II wojną światową. Wcześniejszy podoficer CK armii, budził swoją postawą respekt wśród swoich bezpośrednich podwładnych i całej rzeszy uczniów.
W piśmie chrzanowskiego gimnazjum "Nad Poziomy", Nr 3, w marcu 1933 r., na str. 3 opublikowano słynny wiersz:

Nasz  Pan Tercjan

        Głowa w górę, głos tubalny
        Mars na czole, tęga mina
        Świta Jego : Lekki, Skalny
        A kto On jest? PAN WYZINA

            Hałas. Nagle milkną krzyki,
            Truchleje każdy chłopczyna
            Wnet ustaje gra w guziki
            Któż cud zrobił? PAN WYZINA.

        Cisza. Nagle dzwonek dźwięczy
        Oto kończy się godzina
        Cała szkoła huczy, brzęczy
        Któż to zrobił? PAN WYZINA.

            Gdy żołądek w pewnej porze
            Swoje marsze grać zaczyna
            Któż go bułką zapchać może?
            Jeden tylko! PAN WYZINA.

        On - /nikt temu nie zaprzeczy/
        Jest oświaty też reflektor
        I rozstrzyga wiele rzeczy
        Mówiąc: ?Ja i Pan Dyrektor?.

                    J.R.T.

Ostatni wers nawiązuje do anegdotycznych sytuacji w których, bohater wiersza, pytany o jakieś sprawy związane z funkcjonowaniem gimnazjum często odpowiadał: "Jeszcześmy tego z Panem Dyrektorem nie omawiali" lub podając rozwiązanie jako swoją wspólną z Dyrektorem decyzję.

Finał Narodowego czytania mógł więc być tylko jeden - widowisko zakończyły słowa Tercjana:  Ja i Pan Dyrektor zarządziliśmy koniec Narodowego Czytania 2019!

 

 


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.