Jak odrolnić działkę?

Kupno działki rolnej ma jedną zasadniczą zaletę – jest to działka zwykle tańsza od działki budowlanej. Wiele osób kupując działkę rolną liczy na to, że przeprowadzi skuteczne jej odrolnienie, aby móc zbudować tam własny dom. Jak więc wygląda taka procedura i jakie komplikacje są z tym związane?

Nieruchomość rolna – definicja

Zgodnie z definicją ustawy nieruchomość rolna to miejsce, które wykorzystuje się do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie. Jest to związane bezpośrednio z produkcją rośliną i zwierzęcą. Taka działka może być wykorzystywana na przykład do działalności sadowniczej, rybnej lub ogrodniczej.

Sprawdź ofertę nowych domów w Wieliczce

Odrolnienie działki

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną to po prostu procedura odrolnienia. Można to podzielić na dwa główne etapy. W pierwszym etapie właściciel musi złożyć odpowiednie wnioski, aby zmienić przeznaczenie gruntu, a w drugim etapie nastąpi wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.

W jaki sposób odrolnić działkę?

Zwykle w pierwszej kolejności należy sprawdzić czy dany teren został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Aby tego dokonać wystarczy udać się do urzędu gminy lub miasta. W ten sposób uzyskamy informacje o przeznaczeniu gruntów rolnych. Sprawa komplikuje się w przypadku jeśli okaże się, że dane grunty rolne są w klasach od I do III. Oznacza to dobrą jakość gleby i dokonanie zmian na inny rodzaj gruntu jest znacznie trudniejsze, ponieważ wymaga dodatkowej zgody ministra do spraw rozwoju wsi. Jednak sam wniosek do tego ministra musi być złożony przez prezydenta miasta, burmistrza lub wójta gminy. Zanim jednak to nastąpi trzeba odpowiednio umotywować chęć odrolnienia danej działki. Jak więc odpowiednio i skutecznie to uzasadnić? Warto podkreślić we wniosku, że dane grunty nie będą w żaden sposób uprawiane oraz mają niską użyteczność rolną, a sam grunt znajduje się w miejscu w którym prowadzenie działalności rolniczej jest bardzo utrudnione lub praktycznie niemożliwe, na przykład ze względu na to, że znajduje się on w obszarze miasta. To tylko część przykładów, ale warto upewnić się, że są one wystarczające do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Po uzyskaniu zgody można wystąpić o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. W takim celu wniosek należy skierować do właściwego starostwa powiatowego w którym znajdziemy Wydział Geodezji lub Gospodarki Nieruchomościami. Warto też pamiętać, że w przypadku jeśli dana działka rolna nie posiada dostępu do drogi publicznej to będzie potrzebne ustanowienie służebności drogi koniecznej.