Czym metoda Montessori różni się od tradycyjnych metod?

Maria Montessori, była włoskim lekarzem, pedagogiem i antropologiem. To ona, w oparciu o obserwacje swoich wychowanków, stworzyła podstawy pedagogiki Montessori, która z biegiem lat zyskała na świecie naprawdę wielu zwolenników.

O co chodzi w metodzie stworzonej przez Marię Montessori?

Podstawowymi założeniami we wspomnianej metodzie są określone umiejętności, które dzieci powinny przyswoić. Chodzi między innymi o:

 • Ćwiczenie koncentracji przez dziecko tak aby umiało skoncentrować się na konkretnym zdaniu

 • Dążenie do samodzielności [poprzez budowanie w dziecku wiary we własne możliwości

 • Zaufanie do świata oraz umiejętne interpretowanie tego co dziecko otacza

 • Budowanie odpowiedzialności za swoje postepowanie

 • Budowanie empatii

 • Budowanie cierpliwości w działaniu i dążeniu do celu

Montessori skupia się na rozwoju dziecka w kolejnych latach jego życia

Pedagogika Katowice włoskiej lekarki opiera się na uważnym obserwowaniu zachowania dziecka. Maria Montessori odkryła, że dzieci w różnym wieku inaczej postrzegają świat. Dzieci pomiędzy okresem od urodzenia do szóstego roku życia są osobami, które wszystko odkrywają i cały świat i poszczególne jego elementy są dla dziecka czymś całkowicie nowym.

Między szóstym a dwunastym rokiem życia włoska lekarka zauważyła zmianę. W tym przedziale wiekowym dzieci poznaje świat świadomie. Jej zdaniem dzieci zaczynają wtedy używać wyobraźni a także rozwijać swoją zdolność abstrakcyjnego myślenia.

Według Montessori okres w zżyciu dziecka pomiędzy dwunastym a osiemnastym rokiem życia to czas próby, moment, w którym dzieci próbują odnaleźć się w społeczeństwie, a także okres, w którym rozwijają swoje umiejętności społeczne.

Natomiast po 18 roku życia wchodzą w pełni w dorosłe życie jako specjaliści w jakiejś dziedzinie.

Jakie były założenia pedagogiczne w pracy Marii Montessori?

 • Założenie pierwsze: uczenie przez działanie – dzieci zdobywają umiejętności oraz doświadczenie poprzez własną aktywność, która nie jest hamowana przez osoby dorosłe

 • Założenie drugie: samodzielność – dzieci same decydują o tym w jaki sposób chcą zorganizować swój czas poświęcony na aktywność lub pracę. Taką decyzję mają również podejmować we współpracy ze swoimi współtowarzyszami na przykład w trakcie zabawy.

 • Założenie trzecie: koncentracja – dzieci uczą się skupiania na zadana oraz organizacji w rozumieniu systematyczności pracy

 • Założenie czwarte – lekcje ciszy. Dziecko uczy się pracować w ciszy. Sprzyja to koncentracji

 • Założenie piąte: porządek – dzieci uczą się utrzymywania porządku w swoim otoczeniu

 • Założenie szóste: porządek – dzieci uczą się jak utrzymywać porządek w sowim otoczeniu. Porządek jest ważny w utrzymaniu właściwej równowagi.

 • Założenie siódme: społeczne reguły – dziecko uczy się w jaki sposób działa społeczeństwo, w tym przypadku społeczeństwem jest grupa rówieśnicza składająca się z dzieci w różnym wieku.

 • Założenie ósme: obserwacja – polega na uważnym obserwowaniu dziecka przez osoby dorosłe. Pozwala zaobserwować na jakim etapie rozwoju znajduje się dziecko, a także z czym radzi sobie lepiej a z czym gorzej.

 • Założenie dziewiąte: indywidualny tok rozwoju – każde dziecko musi rozwijać się we własnym tempie i podejmować tylko te zdania, na które jest gotowe

Podsumowując:

Metoda Montessori jest metodą znacznie różniąca się od tradycyjnych metod nauczania i wychowania. Stawia na indywidualne predyspozycje dziecka i odrzuca wszelkie odgórne schematy poznawania świata.

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.