Franczyza jest niczym innym, jak ścisłą kooperacją dwóch podmiotów: franczyzodawcy oraz franczyzobiorcy, opartą na transferze ze strony franczyzodawcy następujących elementów: wiedzy, procedur regulujących sposób organizacji przedsiębiorstwa i zarządzania nim oraz marki (elementy te składają się na tzw. pakiet franczyzowy) w zamian za stosowne wynagrodzenie uiszczane przez franczyzobiorcę (na koszty franczyzobiorcy składają się m.in. jednorazowa opłata licencyjna, ponoszona podczas rozpoczynania współpracy oraz regularne opłaty naliczane od przychodu wypracowanego przez franczyzobiorcę w danym okresie). Podstawą współpracy jest umowa franczyzowa, w której dokładnie opisane są prawa i obowiązki franczyzobiorcy oraz franczyzodawcy.

Biznes franczyzowy – kiedy jest to dobre rozwiązanie?

We współczesnym życiu gospodarczym pewne są tylko dwie rzeczy: silna konkurencja i dynamiczny charakter rynku. W związku z występowaniem tych zjawisk, przedsiębiorcy są zmuszeni do stałego szukania takich rozwiązań, które pozwolą im uzyskać przewagę konkurencyjną nad rywalami i odnieść sukces biznesowy. Potrzeba ta występuje zarówno u doświadczonych przedsiębiorców, jak i u tych, którzy dopiero rozpoczynają działalność na własny rachunek (w przypadku tych ostatnich jest to szczególnie istotne, ponieważ nie mają oni często niezbędnego doświadczenia z zakresu zarządzania organizacją i prowadzenia biznesu). Rozwiązaniem problemów trapiących przedsiębiorców może być biznes franczyzowy.

Franczyza – czy to dobry pomysł na biznes? Kilka słów o zaletach biznesu franczyzowego

Korzyści z działania systemu franczyzowego odnoszą obydwie strony relacji. I tak, franczyzodawca może – dzięki pozyskaniu franczyzobiorców – znacznie poszerzyć zasięg swojej dotychczasowej działalności, uzyskując cenne wsparcie franczyzobiorców w organizacji działalności operacyjnej nowych placówek. Istotna jest również kwestia opłat franczyzowych, które niejednokrotnie stanowią istotny składnik całkowitych przychodów franczyzodawcy. Z kolei franczyzobiorca otrzymuje merytoryczne wsparcie (zarówno z obszaru stricte zarządzania organizacją, jak i podczas np. negocjacji dotyczących warunków najmu lokalu) oraz rozpoznawalną markę już na początku swojej działalności. Jest to bardzo ważny aspekt, ponieważ pozwala na uniknięcie przez początkującego przedsiębiorcę błędów, które mogą go wiele kosztować.

Franczyza niesie ze sobą wiele korzyści istotnych podczas prowadzenia działalności gospodarczej – najważniejsze z nich opisano powyżej. Być może to właśnie dlatego franczyza nabiera coraz więcej popularności. W artykule dostępnym na stronie https://franczyzawpolsce.pl/raporty/8214-te-30-franczyz-najbardziej-interesuje-polakow możemy sprawdzić, które biznesy franczyzowe są najpopularniejsze.

Oczywiście, przystąpienie do systemu franczyzowego w charakterze franczyzobiorcy powinno być poprzedzone rzetelną i drobiazgową analizą indywidualnej sytuacji finansowej, posiadanej wiedzy oraz... cech charakteru. Choć franczyzobiorca jest pod względem prawnym całkowicie odrębnym i usamodzielnionym podmiotem, to w swoich działaniach jest on jednak znacznie ograniczony licznymi procedurami, zasadami i zobowiązaniami narzucanymi przez franczyzodawcę. Ograniczenia te mogą dotyczyć np. sposobu ułożenia produktów we franczyzowej placówce handlowej.

Czym jest franczyza? Uczestnicy systemu franczyzowego