Co to jest e-zwolnienie?

Współcześnie zwolnienie lekarskie L4 online to popularna forma, z jakiej korzystają różne osoby. Dzięki teleporadom online można bez wychodzenia z domu skorzystać z pomocy lekarza, a także uzyskać zwolnienie lekarskie L4. Zwolnienie tego typu może wypisać niemalże każdy lekarz udzielający teleporady, jeśli ma do tego odpowiednie powody.

Z czego wynika popularność zwolnień lekarskich L4 online? 

Zwolnienie lekarskie L4 wystawiane w formie elektronicznej występuje w Polsce już od 2018 roku. Dokument taki powstał po to, aby zaoszczędzić czas i automatycznie przekazywać dane o zwolnieniach lekarskich L4 online do ZUS oraz pracodawców. 

Taki system aktualnie obowiązuje w całej Polsce, wpływając na znacznie szybszy przepływ informacji pomiędzy lekarzami, instytucjami państwowymi, a pracodawcami. Popularność zwolnień online wynika głównie z łatwości ich zdobycia. Nie znaczy to jednak, że lekarz wystawi je bez uzasadnienia, ale nie musimy udawać się stacjonarnie do przychodni, co czasem jest bardzo ciężkie, jeżeli jesteśmy chorzy. 

W jaki sposób wystawiane są zwolnienia lekarskie L4 online? 

Podczas teleporady lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie L4, posiadając numer PESEL oraz inne dane o pacjencie, które znajdują się w systemie informatycznym. Elektroniczne dokumenty przesyłane są bezpośrednio do pracodawców. Współcześnie lekarz ma prawo wystawić zwolnienie lekarskie L4, nawet, gdy fizycznie nie widzi pacjenta, ale ten dokładnie opisze mu objawy schorzenia i wskaże swój aktualny stan zdrowia. Jeśli chcemy sprawdzić nasze e-zwolnienie, wystarczy że odwiedzimy Internetowe Konto Pacjenta, w którym znajdziemy informacje na temat L4 Online i e-recept. 

Lekarz podczas konsultacji online na podstawie dostępnych danych może ocenić, czy wystawienie zwolnienia lekarskiego L4 jest uzasadnione i niezbędne ze względu na aktualny stan zdrowia pacjenta. W przypadku wątpliwości ma on pełne prawo odmówić jego wystawienia. Nie istnieje możliwość wystawienia zwolnienia „na życzenie” pacjenta. 

L4 e-zwolnienie na dziecko - komu przysługuje i w jakim wymiarze?

E-zwolnienie na dziecko może otrzymać rodzic, który podlega pod ważne ubezpieczenie chorobowe i sprawuje opiekę nad chorym dzieckiem, które nie może pójść do żłobka, przedszkola lub szkoły. Zasiłek chorobowy wynosi wtedy 80% pensji. W ciągu roku rodzicowi przysługuje 60 dni zasiłku chorobowego na dziecko. Rodzice dzieci poniżej 8. roku życia mogą otrzymać zwolnienie lekarskie L4 również wtedy, gdy placówka edukacyjna jest zamknięta lub osoba, która się nim opiekowała podczas obecności rodziców w pracy jest chora. 

Wystawianie e-zwolnienia lekarskiego L4 trwa krócej niż wypisanie papierowego zwolnienia, ponieważ lekarz ma dostęp do danych: Twoich, Twojego pracodawcy (czyli płatnika składek) oraz członków Twojej rodziny – jeśli potrzebujesz zwolnienia, by się nimi opiekować. Potrzebny jest tylko Twój numer PESEL, a pozostałe dane osobowe zostaną automatycznie uzupełnione przez system. Twój adres i dane płatnika składek lekarz wybierze z wyświetlonej listy.

Kontrole ZUS a e-zwolnienia 

Posiadając zwolnienie lekarskie L4 z teleporady również podlegasz kontroli ze strony ZUS, jeżeli urząd ten stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowości. Ze względu na wzmożone kontrole lekarze są zobowiązani do wykonywania pełnego wywiadu lekarskiego podczas rozmowy z pacjentem, ponieważ na tej podstawie mogą oni dopasować leczenie, wypisać recepty oraz ewentualne zwolnienia lekarskie L4.