Brak płatności za fakturę - co może zrobić przedsiębiorca?

Brak płatności za fakturę w wyznaczonym terminie to powszechny problem, z którym zmaga się wiele firm. Kontrahenci coraz częściej zgłaszają się do przedsiębiorców z prośbą o przedłużenie terminu zapłaty, a przystawanie na takie prośby grozi znaczącym pogorszeniem płynności finansowej, zatorami płatniczymi, a nawet bankructwem. Co zrobić więc, kiedy klienci lub partnerzy nie płacą faktur na czas?

Faktoring

Szybkim sposobem na odmrożenie środków zablokowanych w ramach nieopłaconej faktury jest usługa faktoringu. Faktoring to finansowanie zewnętrzne, przypominające poniekąd kredyt. Usługa polega na wykupie faktur od przedsiębiorstwa, czyli na ich opłaceniu przez faktora - firmę faktoringową. Przedsiębiorca może przekazać do faktora zarówno faktury, których termin płatności już upłynął i został przedłużony, jak i faktury, których pierwotny termin spłaty jeszcze nie minął. Kontrahent opłaca je natomiast przesyłając środki nie firmie, lecz już bezpośrednio faktorowi.

Wyróżniamy dwa rodzaje faktoringu: pełny i niepełny. W przypadku faktoringu pełnego, ryzyko niewypłacalności klienta przejmuje faktor. Natomiast w przypadku faktoringu niepełnego, przedsiębiorca ma obowiązek dokonania zwrotu wypłaconej zaliczki, jeśli kontrahent nie opłaci faktury w terminie. Z reguły firma faktoringowa zajmuje się monitorowaniem przeterminowanych faktur, a nawet pomaga ściągać należności od klientów przedsiębiorstwa. Często jednak już sam fakt zawarcia umowy faktoringowej i powiadomienie o tym fakcie kontrahenta działają na niego motywująco i sprawiają, że zaczyna opłacać faktury w terminie. Szczegóły usługi faktoringu znajdziesz np. na stronie efaktor.com.pl

Dlaczego warto zdecydować się na faktoring?

Zastanawiasz się na czym polega faktoring? Jeśli firma wystawia wiele faktur z przedłużonym terminem płatności lub coraz częściej przedłuża ten termin na żądanie kontrahenta, powinna poważnie podejść do możliwości zawarcia umowy faktoringowej. Po pierwsze, jest to rozwiązanie, które pozwala dyscyplinować partnerów handlowych do regularnego opłacania faktur. Po drugie, wiele firm w ramach współpracy sprawdza, czy dany kontrahent jest partnerem godnym zaufania, co pozwala uniknąć nawiązywania współpracy z niewypłacalnymi klientami. Poza tym, faktoring dba o płynność finansową firmy. Stanowi źródło szybkiej gotówki, z pomocą której przedsiębiorca może regulować wszelkie zobowiązania. Jest też finansowaniem łatwym do uzyskania. Nie wymaga spełnienia rygorystycznych kryteriów, jak ma to miejsce w przypadku ubiegania się o kredyt. Sam wniosek można złożyć zwykle przez Internet, a procedura przebiega szybko i sprawnie, bez zbędnych formalności.

Nieopłacona faktura to nie koniec świata. Przedsiębiorca ma wiele narzędzi, które pozwalają mu walczyć z nierzetelnymi kontrahentami, a także zapobiegać zatorom finansowym spowodowanym wystawianiem faktur z długim terminem spłaty. Najgorsze, co może zrobić firma, to biernie czekać na uregulowanie należności. Warto na bieżąco monitorować zatem terminowość opłacania faktur i podejmować odpowiednie kroki, aby nie dopuścić do przedawnienia roszczenia. 

Wezwanie do zapłaty

W pierwszej kolejności przedsiębiorca powinien wezwać swojego dłużnika - kontrahenta, który nie opłacił faktury w terminie - do spłaty długu. Takie pisemne wezwanie do uregulowania należności stanowi już jeden z elementów tak zwanej miękkiej windykacji i wcale nie musi wpłynąć negatywnie na relacje z partnerem handlowym. W piśmie należy poinformować drugą stronę o upływie terminu płatności i zwyczajnie przypomnieć o konieczności uregulowania faktury. Może okazać się bowiem, że dłużnik po prostu o niej zapomniał.

Takie pismo pozwala łatwo określić, czy kontrahent zamierza nam zapłacić, czy też nie. Stanowi też dowód na próbę pozasądowego rozwiązania problemu w przypadku, gdyby sprawa miała swój finał właśnie w sądzie. Warto jednak unikać kierowania długów do sądu. Polubowne "dogadanie się" z dłużnikiem pozwala bowiem oszczędzić czas, pieniądze i nerwy. W ramach ugody, którą można zawrzeć z kontrahentem, wystarczy pójść na jakiekolwiek ustępstwa, na przykład rozłożyć płatność na raty lub umorzyć część odsetek. Nadal będzie to korzystniejsze i szybsze rozwiązanie niż pozew sądowy. Aby wezwanie do zapłaty okazało się skuteczne, wierzyciel może ująć w nim groźbę rozwiązania umowy, groźbę skierowania sprawy na drogę sądową, a także ostrzeżenie o naliczaniu odsetek ustawowych. Wszystko to powinno zmotywować kontrahenta to uregulowania należności.

Windykacja

Jeśli windykacja miękka okaże się nieskuteczna, przedsiębiorca może przekazać swoją sprawę w ręce profesjonalistów z firmy windykacyjnej. Jej zadaniem jest najczęściej uzyskanie kontaktu z dłużnikiem, gdyż z reguły właśnie w przypadku braku odpowiedzi dłużnika zostaje ona zaangażowana w sprawę. Często samo zastosowanie takiej metody kontaktu okazuje się skutecznym rozwiązaniem i doprowadza do spłaty długu. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Jeśli dłużnik nie ma możliwości dokonania spłaty, firma może pośredniczyć w rozłożeniu płatności na raty lub w umorzeniu części długu. Jeżeli zaś kontrahent odmawia współpracy, sprawa finalnie trafia na drogę sądową. Warto pamiętać, że taka windykacja nie gwarantuje odzyskania całości środków. Nie jest więc metodą idealną, a już z pewnością zajmuje więcej czasu niż polubowne załatwienie sprawy.