Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Babicach zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Babice na bezpłatne szkolenie dotyczące nowych wzorów oferty realizacji zadania publicznego i sprawozdania z jego realizacji.

Szkolenie jest organizowane w związku z wprowadzeniem nowego Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, a także zastosowania ich w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych ogłaszanych od marca 2019 roku.
Celem spotkania jest omówienie nowych zasad zlecania zadań publicznych zgodnie z ww. rozporządzeniem oraz analiza nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań dotyczących realizacji zadań zlecanych organizacjom pozarządowym. W trakcie szkolenia przedstawione będą m.in.: nowy wymiar kosztorysu, zasady dotyczące wliczania wkładu rzeczowego, elementy sprawozdania, rozliczenie części merytorycznej i finansowej oraz wymagane załączniki do oferty i sprawozdania. Ponadto, przeanalizowane zostaną nowe wzory ofert, umów i sprawozdań.
Szkolenie odbędzie się 29 kwietnia 2019 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Babice (ul. Krakowska 56).
Warsztaty, podczas których omówiony zostanie wniosek oferty i sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, ułatwią aplikowanie o środki publiczne i ich rozliczanie.

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.