Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 28 października 2020 r. (środa) o godz. 17:00 odbędzie się XXIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Babice. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2020 r.,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice,
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mętkowie,
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie na realizację zadania „Przewóz osób komunikacją zbiorową na liniach 38 i B” w roku 2021 oraz przedłużenia kursów na liniach „17a” i „32a” w soboty, niedziele i święta do Wygiełzowa w okresie lipiec-wrzesień 2021 r.,
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek będących własnością Gminy Babice, położonych w obrębie Jankowice o następujących numerach: 3019, 3020, 3021, 3022,
9. Podjęcie uchwały w zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Rozkochowie,
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Babice z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2021.
11. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Babice w roku szkolnym 2019/2020.
13. Odpowiedzi na wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice.