Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 29 stycznia 2020 r. (środa) od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się XX sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XX sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2020 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2020 – 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Babice Nr XVIII/123/2019 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Babice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babice w 2020 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/127/2019 Rady Gminy Babice z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/128/2019 Rady Gminy Babice z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze gminy Babice.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
16. Przyjęcie rocznych planów pracy komisji Rady Gminy Babice na 2020 r.
17. Sprawozdanie Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
18. Odpowiedzi na wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad XX sesji Rady Gminy Babice.

TRANSMISJA ONLINE

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.