Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 18 września 2019 r. (środa) od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XIV sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2019 – 2024.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Babice oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2024 Gminy Babice za I półrocze 2019 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Studium lokalizacyjno – funkcjonalno – ruchowego rozwoju układu komunikacyjnego zachodniej Małopolski.”
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babice.
9. Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w „Regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia.”
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli Gminy Babice za osiągnięcia dydatkyczno – wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród.
12. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Babice.
13. Przedstawienie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2020 – 2023.
15. Powołanie komisji skrutacyjnej i przeprowadzenie tajnego głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2020 – 2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chrzanowie.
17. Sprawozdanie Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
18. Odpowiedzi na wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad XIV sesji Rady Gminy Babice

 

TRANSMISJA ONLINE

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.