Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 27 marca 2019 r. (środa) od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie VIII sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2019 – 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Babice Nr VI/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Babice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Babice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
11. Sprawozdanie Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
12. Odpowiedzi na wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad VIII sesji Rady Gminy Babice.

TRANSMISJA ONLINE

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.