Wścieklizna jest śmiertelną chorobą wirusową ludzi i zwierząt