Po otwartym w zeszłym roku przedszkolu przy Zespole Szkół w Babicach kolejnym etapem będą prace związane z przebudową ul. Parkowej

Rozpoczyna się kolejna część prac w ramach rewitalizacji centrum Babic

Po otwartym w zeszłym roku przedszkolu przy Zespole Szkół w Babicach kolejnym etapem będą prace związane z przebudową ul. Parkowej wraz z oświetleniem oraz rozbiórka istniejącego budynku przedszkola zlokalizowanego w centrum Babic. Zakład Robót Inżynieryjno – Budowlanych „KANBUD” S.C., J. Wójcik, Z. Wójcik będzie wykonawcą robót budowlanych pn.: Rewitalizacja centrum miejscowości Babice poprzez przebudowę ul. Parkowej w ciągu pieszo jezdnym, budowę obiektów małej architektury oraz oświetlenia i rozbiórkę istniejącego budynku przedszkola. Umowa z w/w Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego została podpisana 21.06.2019 r. Zadanie rozpocznie się w lipcu br. i obejmować będzie:

 

- przebudowę ul. Parkowej w ciągu pieszo - jezdnym pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Zamkową a kościołem parafialnym w Babicach - wymieniona zostanie istniejąca nawierzchnia asfaltowa na nawierzchnię z kostki brukowej, stylistycznie nawiązującej do zabudowanej na wykonanym już deptaku, budowę obiektów małej architektury oraz oświetlenia – termin wykonania: 30.10.2019r.,
- rozbiórkę istniejącego budynku przedszkola przy ul. Krakowskiej 49 w Babicach – termin wykonania: 30.08.2019r.

 

Zadanie realizowane w ramach projektu: „Rewitalizacja centrum miejscowości Babice poprzez rozbudowę obiektu oświatowego o oddziały przedszkolne z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przebudową kolidującego uzbrojenia oraz adaptację przestrzeni publicznej na cele społeczne wraz z połączeniem w ciągu pieszo-jezdnym z istniejącym deptakiem”.
Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej
Działanie 11.2. Odnowa obszarów wiejskich
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Rozpoczyna się kolejna część prac w ramach rewitalizacji centrum Babic
Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.