Informacja Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.


Tel. 32 625 00 00
Fax. 32 625 83 44

Ostrzeżenie meteorologiczne - deszcz