Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 26 lutego 2020 r. (środa) od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXI sesji Rady Gminy Babice.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wolne wnioski.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Babice Nr XVIII/123/2019 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nazw ulic w Babicach, Gmina Babice.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki numer 1871/4 będącej własnością Gminy Babice, położonej w Zagórzu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Sejmiku Województwa Małopolskiego z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Rozporządzenia nr 83/06 Wojewody Małopolskiego w sprawie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego w zakresie zmian granic Parku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/157/2012 Rady Gminy Babice z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Babice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora wraz z odpowiedzią na skargę.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
 12. Sprawozdanie z postępów w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych – stan do grudnia 2019 r. (monitorowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Babice na lata 2016 – 2020)
 13. Sprawozdanie Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
 14. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad XXI sesji Rady Gminy Babice.

Transmisja z obrad Rady Gminy

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.