Wójt Gminy Babice ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż specjalnego samochodu strażackiego marki STAR.

Wszystkie informacje w załącznikach:

Babice "> Zarządzenie Wójta Gminy Babice